ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ - ΠΕΡΣΙΔΕΣ - ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ - ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΠΕΡΣΙΔΕΣ - ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΑΒΔΙΚΟΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΤΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΟΜΟΛΑ

ΦΕΡΤΕ ΜΑΣ Στορ (βενέτικα στορ) ή Ρόλλερ και ρωτήστε μας αν επισκευάζονται. Οι περισσότερες από τις ζημιές επισκευάζονται, με πολύ μικρό κόστος και σε σύντομο χρόνο. Εξαιρούνται προϊόντα , αγορασμένα από πολυκαταστήματα, τα οποία δεν επισκευάζονται αφού δεν υπάρχουν ανταλλακτικά να τα υποστηρίξουν.